Lệnh điều xe ô tô | Mẫu lệnh điều xe ô tô mới nhất 2020

| Lượt xem : 17687 | Cập nhật: 2021-05-28 14:18:15

Giấy điều lệnh xe là loại giấy được sử dụng khi cần điều động xe, thường được sử dụng ở các cơ quan nhà nước và các danh nghiệp lớn. Đây là chứng từ cho các phương tiện dùng để sử dụng xe đi các tỉnh, xe đi theo mụch đích rõ rằng mà cấp trên đã ký duyệt.

Lệnh điều xe trong tiếng anh: ORDER OF THE VEHICLE

MẪU GIẤY ĐIỀU LỆNH XE MỚI NHẤT
MẪU GIẤY ĐIỀU LỆNH XE MỚI NHẤT

Ngoài ra, giấy điều lệnh xe ô tô được các đơn vị vận tải cấp cho lái xe khi vận chuyển hàng hóa. Phiếu điều động xe cho lái xe để tránh các trường hợp bị kiểm tra hành chính và không bị xử phạt khi có đầy đủ các chứng từ kèm theo.

Giấy thường có các thông tin cơ bản như: Tên công ty; lộ trình vận chuyển; Lý do điều động; Thời gian; Số km dự kiến..

Dưới đây, Travel Car xin chia sẻ cho bạn và mọi người về mẫu điều lệnh xe mới nhất.

LỆNH ĐIỀU XE

     Kính gửi: - ............................................

Theo uỷ quyền của Giám đốc Công ty: .................................................
Căn cứ giấy đề nghị cử cán bộ đi công tác ngày……./……/……….. Của ... đã được Giám đốc Công ty duyệt.
Phòng tổ chức hành chính, Công ty ... điều động:
Số lượng:…………xe                           Biển số:……………
Tên người lái:…………………………………Loại:………….chỗ ngồi………………..
Lý do sử dụng:……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
Thời gian:...........................................................................................................................
Hành trình:……………………………………………………………………………….
Cán bộ sử dụng xe:……………………………………………………………………….
Chức vụ:…………………………………………………………………………………..
Nơi công tác:………………………………………………………………………………
Số km dự kiến đi:………..km; số vé cầu đường sử dụng:……………………………….
Xác nhận số Km của đơn vị sử dụng (ký tên):…………………………………………….

TRƯỞNG PHÒNG TC-HC
Ký và ghĩ rõ tên

⇒ Tham khảo thêm: Nhận biết các đời xe Toyota Innova #J, G, E, V đầy đủ nhất

Tải mẫu lệnh điều xe ô tô - mẫu song ngữ tiếng anh, tại https://drive.google.com/drive/folders/1zsmyC77RsWwtFaS6Uc84RjBWruTnrGo7

Nguồn chia sẻ: Xe Việt ATV