Mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới - xe hoa | Travelcar.vn

| Lượt xem : 6404 | Cập nhật: 2023-10-17 17:54:34

Hợp đồng thuê xe đám cưới đóng vai trò quan trọng là một sự thỏa thuận pháp lý giữa bên cho thuê xe và bên thuê xe, nhằm đảm bảo rằng các điều khoản đã được thỏa thuận đầy đủ và được tuân thủ đúng mức.

Các bài viết được nhiều bạn đọc theo dõi:

Công ty Nắng Vàng là đơn vị cho thuê xe du lịch, cho thuê xe cưới hàng đầu tại hà nội. Dưới đây, chúng tôi xin chia sẻ “mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới”, mời bạn và mọi người cùng tham khảo:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE HOA - THUÊ XE CƯỚI

Số:....../..........

- Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

- Căn cứ Luật thương mại số 36/2005/QH 11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005;

- Căn cứ vào nhu cầu, hợp đồng dịch vụ cho thuê xe cưới được lập tại ……….. ngày ............... tháng ................. năm ............... bởi và giữa các bên:

BÊN CHO THUÊ XE (Gọi tắt là bên A):

 • Họ tên: .....................................................................
 • Địa chỉ: .....................................................................
 • ĐT: Fax: ....................................................................
 • Email: .......................................................................

BÊN THUÊ XE (Gọi tắt là bên B):

 • Họ tên: .....................................................................
 • Địa chỉ: .....................................................................
 • ĐT: Fax: ....................................................................
 • Email: .......................................................................

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết Hợp đồng với các điều khoản và điều kiện như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe ô tô là xe cưới – xe hoa của Bên A bằng xe ………. để đi du lịch theo lộ trình từ ……. đến …….. và ngược lại.

- Thời gian...............đưa đi và 1................ngày..................đón về.

Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng ( không chờ tiệc : ... tiếng/ca). (chọn / không chọn)

Nhà trai – Nhà gái – Nhà Trai – Nhà hàng – Nhà Trai ( chờ tiệc: ... tiếng/ca). (chọn / không chọn)

Ca sáng: không chờ ăn tiệc: 7h00 phút – 11h 00 phút

Ca chiều: không chờ ăn tiệc: 12h30 phút – 16h30 phút – Có chờ ăn tiệc: 12h30 phút – 18h30 phút

Điều 2. Phí dịch vụ và phương thức thanh toán

1. Phí dịch vụ

- Phí dịch vụ cho các công việc nêu tại Điều 1 là ................. (.........) đồng.
- Khoản phí dịch vụ trên đã bao gồm tiền xăng xe; phí cầu, đường, bến bãi; tiền ăn, của lái xe nhưng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT).
- Số tiền đặt bên B đã đặt cọc: ....................................................................... đồng

2. Phương thức thanh toán

- Thanh toán lần 1: Bên A thanh toán cho Bên B 50% khoản phí dịch vụ trong phạm vi 03 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng này;

- Thanh toán lần 2: Bên A thanh toán khoản phí dịch vụ còn lại cho Bên B trong phạm vi 03 ngày kể từ ngày hoàn thành các công việc tại Điều 1.

- Khoản phí dịch vụ trên được thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt hoặc chuyển vào tài khoản ngân hàng do Bên B chỉ định tùy từng thời điểm khác nhau.

Điều 3. Trách nhiệm của Bên B

 1. Đưa, đón người của Bên B đúng thời gian và địa điểm thỏa thuận tại Điều 1 của Hợp đồng;
 2. Đảm bảo chất lượng xe tốt và lái xe an toàn trong quá trình đưa đón của Bên B;
 3. Có trách nhiệm mua bảo hiểm dân sự cho xe và người được vận tải trên xe;
 4. Bồi thường thiệt hại cho Bên B nếu gây ra thiệt hại trong quá trình thực hiện các công việc trên;
 5. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4. Trách nhiệm của Bên A

 1. Thông báo chính xác thời gian và địa điểm đưa, đón cho Bên A trước ít nhất là 2h nếu có sự thay đổi;
 2. Thanh toán đầy đủ và đúng hạn khoản phí dịch vụ theo quy định tại Điều 2 cho Bên B;
 3. Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Điều 5. Thông báo và xử lý vi phạm hợp đồng

1. Trong trường hợp Bên B có sự thay đổi kế hoạch do yêu cầu của công việc hoặc do yếu tố khách quan khác mà không thể tiến hành theo đúng thời gian tại Điều 1 thì phải thông báo cho Bên A trước ít nhất là 03 ngày trước ngày tiến hành công việc tại Điều 1 đồng thông báo cho Bên A chính xác thời gian khác sẽ tiến hành các công việc tại Điều 1.

Trong trường hợp đã lùi lại thời gian mà Bên B vẫn không thể tiến hành theo đúng thời gian thỏa thuận thì Bên A không phải hoàn trả lại số tiền đã thanh toán trước;

2. Trong trường hợp Bên A không thể bố trí xe và lái xe theo đúng thời gian thỏa thuận tại Điều 1 thì phải thông báo trước cho Bên B ít nhất là 3 ngày trước ngày tiến thành công việc tại Điều 1 đồng thời thỏa thuận lại với Bên B thời gian chính xác để đưa đón Bên B.

Nếu Bên A vẫn không thể tiến hành đưa đón Bên B theo đúng thời gian đã thỏa thuận lùi lại thì phải thanh hoàn lại cho Bên B khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền bằng với số tiền Bên B đã thanh toán trước.

3. Nếu một trong các bên có sự thay đổi về thời gian theo quy định tại Điều 1 mà không báo trước 3 ngày trước ngày tiến hành công việc thì xử lý như sau:

- Bên A phải trả lại Bên B khoản tiền đã thanh toán trước đồng thời bị phạt một khoản tiền bằng với khoản tiền đã đặt trước;

- Bên A sẽ không được hoàn lại số tiền đã thanh toán trước.

4. Trong trường hợp việc thay đổi thời gian của một bên mà gây thiệt hay cho bên còn lại (kể cả đã thông báo trước 3 ngày) thì bên có lỗi phải bồi thường thiệt hại do sự thay đổi thời gian.

5. Trong trường hợp Bên A không đón Bên B từ ...............về ............... theo đúng thời hạn quy định tại Điều 1 thì phải chịu các chi phí ăn, nghỉ cho Bên A do thời gian chậm đón về theo giá thực tế.

Điều 6. Các thỏa thuận khác

 • 1. Hai bên cam kết thực hiện đầy đủ các thỏa thuận trong Hợp đồng này.
 • 2. Những nội dung không được thỏa thuận trong Hợp đồng này thì áp dụng các văn bản pháp luật hiện hành có liên quan;
 • 3. Nếu có tranh chấp phát sinh từ Hợp đồng này thì các bên trước hết phải cùng nhau giải quyết bằng thương lượng, hòa giải. Nếu không đạt được sự thương lượng, hòa giải thì mỗi bên có quyền khởi kiện ra tòa án để giải quyết theo thủ tục chung của pháp luật;

Mẫu hợp đồng nguyên tắc thuê xe song ngữ Anh Việt, hợp đồng này gồm ….. trang, và được lập thành 02 (hai) bản, mỗi bên giữ 01 bản, có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực từ ngày ký.

ĐẠI DIỆN BÊN A    ĐẠI DIỆN BÊN B

Mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới | Travelcar.vn
Mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới | Travelcar.vn

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG MỚI NHẤT

Việc tìm kiếm mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới là một bước quan trọng trong quá trình chuẩn bị cho ngày cưới. Một hợp đồng thuê xe đám cưới phù hợp giúp đảm bảo rằng các điều khoản đã được thỏa thuận đầy đủ và được tuân thủ đúng mức. Bằng cách sử dụng thông tin trên bài viết này, bạn có thể tìm thấy mẫu hợp đồng mà bạn đang tìm kiếm và tùy chỉnh nó cho ngày cưới quan trọng của bạn.

TẢI MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ XE ĐÁM CƯỚI, hợp đồng tải Tại đây

Việc tìm kiếm mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới không chỉ đảm bảo tính chính xác và phù hợp về pháp lý, mà còn tạo ra một tài liệu pháp lý mà bạn có thể tự tin sử dụng trong ngày cưới. Với mẫu hợp đồng phù hợp, bạn có thể yên tâm rằng các quy định đã được thỏa thuận đầy đủ, và sẽ không có bất kỳ sự tranh chấp nào trong quá trình thuê xe đám cưới của bạn.

Công ty Nắng Vàng là đơn vị chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê xe đám cưới(xem chi tiết) tại hà nội với các dòng xe từ bình dân đến cao cấp.  Những chiếc xe sang trọng bậc nhất như Audi, Bmv, Mec, Lexus, Camry.. sẽ mang đến cho bạn ngày vui - ngày hạnh phúc đầy ý nghĩa. Hãy chọn thuê xe cưới Nắng Vàng qua số 0989567299 - tư vấn hỗ trợ một cách chu đáo nhất.

Hy vọng rằng, mẫu hợp đồng thuê xe đám cưới này của công ty Nắng Vàng sẽ giúp ích cho bạn rất nhiều. Đừng quên chia sẻ bài viết này trên Facebook, Twitter cho mọi người và đón đọc blog Nắng Vàng mỗi ngày nhé!

Với TravelCar.vn, bạn sẽ có dịch vụ thuê xe ô tô, tour và đặt vé máy bay lý tưởng nhất — Tất cả có Tại đây.

Tư vấn miễn phí (24/7)0989.567.299