Chia sẻ Mẫu Hợp Đồng Cho Thuê Xe Tự Lái chi tiết nhất

Trạng thái | Lượt xem : 1281 | Cập nhật: 2020-06-18 12:00:38

Công ty TNHH vận tải và du lịch Nắng Vàng xin gửi đến khách hàng và quý bạn đọc “Mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái” mới nhất và chi tiết nhất. Để được tư vấn rõ hơn hay đơn giản là nhu cầu thuê xe ô tô tự lái(4 chỗ, 7 chỗ), vui lòng liên hệ với 0989567299 để được tư vấn – hỗ trợ!

→ Xem thêm : Kinh nghiệm thuê xe tự lái tránh mất tiền oan mà bạn nên biết

Tại thị trường Hà Nội cũng như ở các tỉnh thành phố ở Việt nam thì nhu cầu thuê xe tự lái ngày càng tăng cao. Các dịch vụ xe tự lái được thuê để sử dụng theo mục đích riêng(về quê, công tác, đưa đón..). Do đó để tiết kiệm chi phí, hay khoảng thời gian thì mọi người sử dụng dịch vụ xe tự lái cho thuê(kinh nghiệm thuê xe tự lái).

mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái

Tuy nhiên, việc thuê xe tự lái cũng tìm ẩn rất nhiều rủi ro vì nếu chúng ta không tìm hiểu kỹ các vấn đề pháp lý cũng như điều khoản rằng buộc thì sẽ phải gánh vác những trách nhiệm phát sinh không cần thiết. Xảy ra tranh chấp mình sẽ không bị phát sinh những trách nhiệm mà mình không mong muốn.

Sau bài viết “Mẫu lệnh điều xe ô tô” Dưới đây, Nắng Vàng xin gửi đến mẫu hợp đồng cho thuê xe ô tô tự lái, hợp đồng mới nhất để bạn tham khảo như sau:

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG THUÊ XE ÔTÔ TỰ LÁI

Số: …………

Căn cứ Luật thương mại năm 2005 và Bộ luật dân sự năm 2005 được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Pursuant to the 2005 Commercial Law and the 2005 Civil Code passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 14, 2005;

Based on the capabilities and needs of both parties

Hôm nay, ngày ….. tháng …….. năm 2020, tại công ty TNHH vận tải và du lịch Nắng Vàng, hai bên chúng tôi gồm:

Today, date ... month .... in 2020, at Golden Transport and Tourism Co., Ltd, our two sides include:

Bên cho thuê (Bên A):  Công ty TNHH vận tải và du lịch Nắng Vàng

 • Người đại diện :                                                    – Chức vụ:
 • Địa chỉ : số 97 Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội
 • Điện thoại : 0989.567.299
 • Mã số thuế: ***
 • Tài khoản số : ***

Bên thuê xe (Bên B) :  

 • Người đại diện:                                                      – Chức vụ:
 • Địa chỉ:
 • Điện thoại:
 • Mã số thuế:
 • Tài khoản số:

      Sau khi bàn bạc thống nhất, cả hai bên cùng đồng ý các điều kiện và điều khoản được quy định trong hợp đồng như sau:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG CÔNG VIỆC / WORK CONTENT

Bên A đồng ý cho bên B thuê xe ô tô theo hình thức tự lái. Xe ôtô Bên A đảm bảo là xe mới, chất lượng tốt, toàn bộ máy, bản táp lô điện và các linh kiện khác đều được dán tem bảo đảm.

Party A agrees to rent the car to Party B for self-driving. Party A's car is guaranteed to be a new, good-quality car, the whole machine, the dashboard and other components are stamped with a guarantee.

Rental period: From ………………… .. to the end of the day …………… ..

Địa điểm giao nhận xe: ........................................................................

Vehicle delivery location: ......................................................

ĐIỀU 2: GIÁ THUÊ XE / CAR RENT PRICE

2.1.  Giá thuê / Rent cost:

Đơn giá thuê: …..………đ/ngày (chưa bao gồm VAT)

Unit price:… .. ……… VND / day (excluding VAT)

Khống chế: ……………km/ngày

Control: …………… km / day

Phụ trội khi vượt số km:….………..đ/km

Overtime when exceeding the number of km: .... ……… ..đ / km

2.2.   Thời gian thuê / Rental period

 • Từ …………giờ, ngày…………………….
 • Đến………..giờ, ngày: ………………….
 • Phụ trội: …………đ/giờ

2.3.   Phí cầu phà, bến bãi, lưu đêm, xăng xe, ăn ở lái xe, tiền phạt vi phạm luật giao thông do bên B tự chịu chi trả.

Fees for ferries, wharves, night storage, petrol, driver accommodation, traffic fines are paid by Party B themselves.

ĐIỀU 3: PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN / PAYMENT METHODS

Bên A giao xe và toàn bộ giấy tờ xe cho bên B và ngay khi hợp đồng được ký kết.

Party A delivers the vehicle and all vehicle documents to Party B and as soon as the contract is signed.

Bên B ứng trước 100% tiền thuê xe cho bên A ngay sau khi hợp đồng này được ký kết.

Party B shall prepay 100% of the rent to Party A immediately after this contract is signed.

ĐIỀU 4: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN / OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Bên A / Party A:     

Ensuring the right type of vehicle, the quality of the vehicle and all papers as prescribed by law. The car operates normally, has all the machine parts, has 01 layer of cornering, jacking the car, removing tires.

Deliver vehicles on time according to the schedule requested by Party B.

Take legal responsibility for the origin and ownership of the vehicle.

Bên B / Party B:

Kiểm tra trước khi nhận và rửa xe trước khi trả.

Check before receiving and washing the car before paying.

Luôn để ý đồng hồ báo nhiệt, báo dầu…nếu có sự cố phải dừng xe và báo ngay cho bên A. Nếu cố tình sử dụng khi nhiệt độ tăng hoặc dầu hết dẫn đến hỏng máy, bên B hoàn toàn chịu trách nhiệm.

Always pay attention to the heat alarm clock, oil warning ... if there is a problem, stop the car and immediately notify Party A. If deliberately used when the temperature increases or the oil runs out, leading to machine damage, Party B is entirely responsible.

Không được bóc tem bảo đảm hay tự ý sửa chữa bất cứ chi tiết nào của xe.

Do not stamp the warranty or arbitrarily repair any parts of the vehicle.

Mọi sự cố như : mất, bẹp, nứt…bất kì chi tiết nào của xe, bên B phải chịu mua đồ hãng thay thế, không chấp nhận gò hàn.

All incidents such as: lost, crushed, cracked ... any details of the car, Party B must buy replacement brands, not accept welding mounds.

Mọi hỏng hóc (do bên B gây ra) tuỳ thuộc vào mức độ và vị trí của xe bên B phải bồi thường cho bên A, giá trị bồi thường được xác định bởi chuyên viên kĩ thuật của hãng. Sau khi sữa chữa giá trị của xe giảm đi (vì không còn nguyên vẹn) bên B phải đền bù chênh lệch đó.

All damage (caused by Party B) depends on the level and location of the vehicle of Party B to compensate for Party A, the compensation value is determined by a technician of the company. After repairing the value of the reduced vehicle (because it is no longer intact), Party B must compensate for the difference.

Mỗi ngày xe nghỉ để sữa chữa hay vì lí do nào khác mà xe không hoạt động kinh doanh được (do lỗi bên B) thì bên B phải chịu trả tiền cho bên A với số tiền như đang thuê xe sử dụng bình thường.

Every day, the car is off for repair or for some other reason that the car cannot run its business (due to Party B's fault), Party B must pay Party A the same amount of money as the rented car.

Tất cả các bồi thường trên không liên quan đến việc bên A làm bảo hiểm.

All of the above compensation does not relate to Party A's insurance.

Khi bên B vi phạm luật giao thông dẫn đến bị bắt xe hoặc giấy tờ xe thì vẫn phải thanh toán tiền thuê xe cho đến khi lấy được xe, giấy tờ xe. Nếu có phát sinh bất cứ chi phí nào tại thời điểm bên B thuê xe, bên B vẫn phải chịu chi phí đó mặc dù hợp đồng đã thanh lý. Bên A sẽ căn cứ vào giờ đi và ngày đi trong hợp đồng đã ký cùng với giấy phạt nguội làm bằng chứng để giải quyết sai phạm.

When Party B violates the traffic laws resulting in the arrest of vehicles or vehicle documents, they must still pay the rental fee until the vehicle or vehicle certificate is obtained. If there is any cost incurred at the time Party B rents the vehicle, Party B will still have to pay such expenses even though the contract has been liquidated. Party A will base on the time of departure and the date of travel in the signed contract with a cool ticket as evidence to resolve the mistake.

Thanh toán tiền theo đúng thời hạn thoả thuận.

Pay the money on time as agreed.

Chịu tất cả các chi phí phát sinh ngoài thoả thuận trong hợp đồng.

Bear all costs incurred outside the contract.

ĐIỀU 5: ĐIỀU KHOẢN / RULES

1. Nghiêm cấm bên B / Party B is strictly prohibited::

Cấm sử dụng chiếc xe thuê đi cầm cố hay thế chấp.

The use of a rented car or mortgage is prohibited.

Cấm sử dụng chiếc xe thuê vào những mục đích phi pháp như đua xe, vận chuyển hàng hoá trái phép (ma tuý, vũ khí, hàng lậu và những đối tượng trốn tránh pháp luật).

It is forbidden to use the rented car for illegal purposes such as racing, transporting illegal goods (drugs, weapons, smuggled goods and people who evade the law).

Cấm cho thuê lại xe hoặc giao xe cho đơn vị khác sử dụng dưới hình thức nào.

It is prohibited to sublease the vehicle or deliver it to another unit in any way.

2. Bên A có quyền / Party A has the right:

Báo cho cơ quan công an khi bên B cố tình không liên lạc với bên A.

Notify police when Party B deliberately fails to contact Party A.

Huỷ bỏ hợp đồng, nếu thấy khả năng lái xe của người thuê xe không đảm bảo an toàn giao thông.

Cancel the contract, if the driver's ability to drive the car does not guarantee traffic safety.

ĐIỀU 6: CAM KẾT THỰC HIỆN VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP / COMMITMENTS FOR IMPLEMENTATION AND DISPUTE SETTLEMENT

Hai bên nghiêm chỉnh thực hiện các điều khoản của hợp đồng này. Trong trường hợp có sự thay đổi, phải thông báo cho nhau bằng văn bản báo trước 03 ngày trước ngày dự kiến khởi hành. Nếu bên nào không thực hiện, gây thiệt hại cho bên kia, phải bồi thường 50% tổng giá trị của chuyến xe chạy đó.

The two sides strictly implement the terms of this contract. In case of any change, we must inform each other in writing 3 days prior to the expected departure date. If either party fails to do so, causes damage to the other party, it must compensate 50% of the total value of that trip.

Mọi phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, hai bên sẽ cùng nhau trực tiếp thương lượng giải quyết bằng các phụ lục hợp đồng.

All arising in the course of contract performance, the two parties will together directly negotiate and resolve by contract annexes.

Nếu không thoả thuận đựợc thì các bên có quyền yêu cầu toà án có thẩm quyền giải quyết.

If no agreement is reached, the parties have the right to request a court of competent jurisdiction.

ĐIỀU 7: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Hợp đồng này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

This contract takes effect from the date of signing.

Nếu sau thời hạn của hợp đồng 15 ngày mà hai bên không có tranh chấp, thì hợp đồng này mặc nhiên được thanh lý.

If after the period of the 15-day contract there is no dispute between the two parties, the contract shall automatically be liquidated.

Hợp đồng này được lập thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau.

This contract is made into 02 copies, each party keeps 01 copy with the same legal value.

Đại diện bên A / Represented by A

Đại diện bên B / Represented by B