Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê xe | Travelcar.vn

Trạng thái | Lượt xem : 221 | Cập nhật: 2019-11-14 11:04:54

Một hợp đồng sau khi hoàn thành những điều khoản mà bên đã ký kết, việc làm sau đó là thanh lý hợp đồng. Vậy mẫu biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê xe(ô tô) được làm như thế nào? Hãy tham khảo dưới bài viết này, và tải về nếu bạn đang cần thiết cho công việc của mình nhé!

Bài viết liên quan:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------------

HỢP ĐỒNG THANH LÝ THUÊ XE Ô TÔ

- Căn cứ Bộ luật Dân sự của Quốc Hội nước CHXHCN Việt Nam năm 2020

- Căn cứ vào Hợp đồng thuê ô tô, thuê xe vận chuyển dài hạn số...

- Căn cứ nhu cầu và khả năng của các Bên;

Hôm nay ngày ... / ... / ...., tại .........................................................., chúng tôi gồm có:

BÊN CHO THUÊ (sau đây gọi là Bên A):

Ông/Bà : Ngày ..... tháng ..... năm ..... sinh: CMT: ......................... Thường trú: .............................................
Ông/Bà : Ngày ..... tháng ..... năm ..... sinh: CMT: ......................... Thường trú: .............................................

BÊN THUÊ (sau đây gọi là Bên B):

Ông/Bà : Ngày ..... tháng ..... năm ..... sinh: CMT: ......................... Thường trú: .............................................

Nguyên trước đây hai bên A và B có ký kết Hợp đồng thuê xe ngày ........./.........../........., Theo đó, Bên A cho Bên B thuê chiếc xe ............................. nhãn hiệu ...................... mang biển số: ......................................

Nay hai bên đồng ý thực hiện việc thanh lý Hợp đồng nêu trên với các thỏa thuận sau đây:

ĐIỀU 1 NỘI DUNG THANH LÝ

Hai bên đồng ý chấm dứt trước thời hạn thuê xe kể từ ngày ...../......../.......... Mọi vấn đề có liên quan đến hợp đồng thuê xe, hai bên sẽ tự giải quyết .

Hai bên cam kết không tranh chấp hay khiếu nại gì về sau.

ĐIỀU 2 PHƯƠNG THỨC GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Trong quá trình thực hiện hợp đồng thanh lý Hợp đồng thuê xe mà phát sinh tranh chấp, các bên cùng thương lượng giải quyết trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; trong trường hợp không thương lượng được, thì một trong hai bên có quyền khởi kiện để yêu cầu tòa án có thẩm quyền giải quyết theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3 CAM ĐOAN CỦA CÁC BÊN

Bên A và Bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

  1. 1. Việc giao kết Hợp đồng này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc;
  2. 2. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Hợp đồng này;

ĐIỀU 4 ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG

  1. 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Hợp đồng này;
  2. 2. Từng bên đã đọc Hợp đồng, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Hợp đồng và ký vào Hợp đồng này trước sự có mặt của công chứng viên.
  3. 3. Hợp đồng này có hiệu lực kể từ thời điểm công chứng viên Văn phòng Công chứng Huỳnh Thị Ngọc Yến chứng nhận.

BÊN A (ký và ghi rõ họ tên) BÊN B (ký và ghi rõ họ tên)

biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe
biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe | Travelcar.vn

TẢI MẪU

  • Mẫu biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô(vận chuyển), hợp đồng tải tại đây
  • Mẫu đơn đề nghi thanh toán cước vận chuyển, hợp đồng tải tại đây

Tags: mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe vận chuyển, biên bản chấm dứt hợp đồng thuê xe, biên bản thanh lý hợp đồng thuê xe ô tô, mẫu thanh lý hợp đồng cho thuê xe ô tô, mẫu thanh lý hợp đồng thuê xe du lịch