HDV đi hành nghề phải MANG theo những giấy tờ gì?

Trạng thái | Lượt xem : 6689 | Cập nhật: 2024-03-10 14:35:54

Hướng dẫn viên là ngành HOT và đang được nhiều bạn trẻ yêu thích đi theo con đường này. Đây là người trực tiếp làm công tác quảng bá về hình ảnh đất nước con người Việt Nam đến bạn bè trên khắp thế giới. Có một kiến thức vững chắc và “phổ biến”, hiểu rộng về tất cả các lĩnh vực, từ lịch sử, địa lý, văn hóa, con người..

Hướng dẫn viên phải đem theo những giấy tờ gì?

Hướng dẫn viên đi hành nghề phải MANG theo những giấy tờ gì là những câu hỏi hiện nay mà rất nhiều bạn trẻ đang thắc mắc. Hôm nay, BLOG TRAVELCAR sẽ chia sẻ cùng bạn về những vấn đề này, hãy cùng theo dõi dưới đây nhé!

HƯỚNG DẪN VIÊN ĐI TOUR CẦN HỒ SƠ GÌ ?
HƯỚNG DẪN VIÊN ĐI TOUR CẦN HỒ SƠ GÌ ?

1. Điều kiện hành nghề của hướng dẫn viên du lịch bao gồm:

a) Có thẻ hướng dẫn viên du lịch;

b) Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp về hướng dẫn du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

c) Có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch; đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm, phải có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch.

theo khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch

Theo quy định trên Hướng dẫn viên du lịch PHẢI CÓ các giấy tờ sau:

– Có thẻ hướng dẫn viên du lịch

– Có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh lữ hành hoặc văn bản xác nhận của tổ chức xã hội - nghề nghiệp.

– Văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch của doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành (Giấy tờ phân công nhiệm vụ và Chương trình du lịch)

Khi thực hiện hướng dẫn du lịch người hướng dẫn PHẢI MANG:

– Thẻ hướng dẫn viên du lịch

– Văn bản phân công nhiệm vụ và chương trình du lịch

Pháp luật không quy định hướng dẫn viên du lịch phải mang theo hợp đồng lao động với đơn vị kinh doanh lữ hành (Mục 1 Công văn số 120/TCDL-LH ngày 8/2/2018 của Tổng cục du lịch hướng dẫn việc thi hành hướng dẫn viên không phải mang các giấy tờ chứng minh điều kiện hành nghề quy định tại điểm b khoản 3 Điều 58 Luật Du lịch 2017).

Đa phần các công ty du lịch thiếu tờ giấy “Phiếu Phân Công Công Tác” - mô tả tên lịch trình đi Tour.

2. Hướng dẫn viên du lịch có nghĩa vụ

a) Hướng dẫn khách du lịch theo nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

b) Tuân thủ, hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan; tôn trọng phong tục, tập quán của địa phương;

c) Thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch;

d) Hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch, có thái độ văn minh, tận tình và chu đáo với khách du lịch; báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

đ) Có trách nhiệm hỗ trợ trong việc bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe, tài sản của khách du lịch;

e) Tham gia khóa cập nhật kiến thức theo quy định tại khoản 4 Điều 62 của Luật này;

g) Đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch;

h) Hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa phải mang theo giấy tờ phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch và chương trình du lịch bằng tiếng Việt trong khi hành nghề. Trường hợp hướng dẫn khách du lịch quốc tế thì hướng dẫn viên du lịch phải mang theo chương trình du lịch bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài.

3. Nghị định 45/2019/NĐ-CP quy định xử phạt hành chính trong về hướng dẫn du lịch

Điều 9. Vi phạm quy định về hướng dẫn du lịch

1. Cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 200.000 đồng đến 500.000 đồng đối với hành vi không đeo thẻ hướng dẫn viên du lịch trong khi hành nghề hướng dẫn du lịch.

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không xuất trình được phân công nhiệm vụ của doanh nghiệp tổ chức chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề;

b) Không xuất trình được chương trình du lịch theo quy định trong khi hành nghề.

3. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không hướng dẫn khách du lịch tuân thủ pháp luật Việt Nam, pháp luật nơi đến du lịch, nội quy nơi đến tham quan, phong tục, tập quán của địa phương nơi đến du lịch;

b) Cung cấp thông tin cho khách du lịch không rõ ràng hoặc không công khai hoặc không trung thực về chương trình du lịch, dịch vụ, các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch.

4. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không thực hiện nội quy, quy định của khu du lịch, điểm du lịch, cơ sở cung cấp dịch vụ du lịch khi hành nghề;

b) Không tôn trọng phong tục, tập quán, bản sắc văn hóa địa phương nơi đến tham quan khi hành nghề;

c) Có thái độ thiếu văn minh đối với khách du lịch khi hành nghề;

d) Không cung cấp thông tin cho khách du lịch về chương trình du lịch, dịch vụ và các quyền, lợi ích hợp pháp của khách du lịch.

5. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không hướng dẫn khách du lịch theo phân công nhiệm vụ được giao hoặc theo hợp đồng hướng dẫn;

b) Không hướng dẫn khách du lịch theo đúng chương trình du lịch;

c) Không báo cáo người phụ trách kinh doanh dịch vụ lữ hành quyết định thay đổi chương trình du lịch trong trường hợp khách du lịch có yêu cầu;

d) Không có hợp đồng lao động với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hướng dẫn du lịch hoặc không là hội viên của tổ chức xã hội - nghề nghiệp theo quy định khi hành nghề đối với hướng dẫn viên du lịch quốc tế và hướng dẫn viên du lịch nội địa;

đ) Không có hợp đồng hướng dẫn với doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành hoặc không có văn bản phân công hướng dẫn theo chương trình du lịch theo quy định;

e) Không có phân công của tổ chức, cá nhân quản lý khu du lịch, điểm du lịch đối với hướng dẫn viên du lịch tại điểm.

6. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Kê khai không trung thực hồ sơ đề nghị cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch;

b) Thuê, cho thuê, mượn, cho mượn thẻ hướng dẫn viên du lịch;

c) Hoạt động hướng dẫn du lịch không đúng phạm vi hành nghề của hướng dẫn viên du lịch theo quy định.

7. Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Không có thẻ hướng dẫn viên du lịch khi hành nghề;

b) Sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch giả để hành nghề hướng dẫn.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi cung cấp, giới thiệu cho khách du lịch các nội dung thông tin mang tính chất xuyên tạc lịch sử, văn hóa, chủ quyền quốc gia.

9. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi hoạt động hướng dẫn du lịch tại Việt Nam của người nước ngoài.

10. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng đối với hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng thẻ hướng dẫn viên du lịch trong thời hạn từ 06 tháng đến 12 tháng đối với hành vi quy định tại khoản 8 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm hành chính đối với hành vi quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

11. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi quy định tại điểm b và điểm c khoản 6 và khoản 7 Điều này;

b) Buộc thu hồi thẻ hướng dẫn viên du lịch đối với hành vi quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

du lịch Việt Nam đang là trải nghiệm đáng nhớ trong mắt du khách nước ngoài
du lịch Việt Nam đang là trải nghiệm đáng nhớ trong mắt du khách nước ngoài

⇒ Tìm hiểu thêm: Kinh nghiệm dẫn tour

Một chương trình tour không thể thiếu dịch vụ vận chuyển, đó là xe du lịch. Hãy đến với THUÊ XE NẮNG VÀNG - nơi bạn tìm thấy những chiếc xe ô tô với dịch vụ cực kỳ chất lượng hiện nay. Chúng tôi đã kết hợp với hàng trăm hướng dẫn viên để tạo ra các chuyến đi cực kỳ thú vị. Liên hệ ngay: 0989.567.299 để được tư vấn hoặc xem thêm Tại đây.

Trong mắt du khách thì một hướng dẫn viên chuyên nghiệp phải có đầy đủ tất cả các giấy tờ. Vì vậy, trước khi thực hiện chương trình tour bất kì, bạn phải nắm rõ các giấy tờ của một HDV cần phải mang theo. Hy vọng, thông tin trên đây sẽ giúp bạn có những bước chuẩn bị thật tốt để bắt đầu chuyến du lịch ý nghĩa cùng những hành khách thú vị.

Chúc bạn luôn luôn thành đạt với những đam mê ./.

Với TravelCar.vn, bạn sẽ có dịch vụ thuê xe ô tô, tour và đặt vé máy bay lý tưởng nhất — Tất cả có Tại đây.

Tư vấn miễn phí (24/7)0989.567.299